สำนักพิมพ์บุ๊คเวฟ
จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง
"การ์ตูนสร้างอัจฉริยะ...สู่เรื่องเล่าแสนสนุก และ
นวัตกรรมการสร้างสื่อ "สามมิติ" เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงบูรณาการของเด็กปฐมวัย"
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง Meeting Room 3

สำนักพิมพ์บุ๊คเวฟ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการแปลหนังสือสำหรับเด็กและการเล่านิทาน และ อาจารย์ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว อาจารย์สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "การ์ตูนสร้างอัจฉริยะ...สู่เรื่องเล่าแสนสนุก และ นวัตกรรมการสร้างสื่อ "สามมิติ" เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงบูรณาการของเด็กปฐมวัย" การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้เด็กรักการอ่าน

โดยจะจัดขึ้นภายในงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ 0-2840-4888 ต่อ 671

พร้อมพบหนังสือส่วนลดพิเศษ (เฉพาะในช่วงจัดกิจกรรมเท่านั้น!!)
  • เมื่อซื้อหนังสือ Book Wave ทุกเล่ม ลด 15 - 20 %
หมายเหตุ : สามารถรวมใบเสร็จ Book Wave จากห้อง Meeting Room 3 นำมาแลกรับของ Premium ได้ที่บูธ Book Wave E40 โซน C2 (รวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 4 ใบเสร็จ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น)